Medicatiebewaking

Bij iedere bestelling haalt DirectVoeding de medicatiehistorie en het ziektebeeld van uw patiënt op via een beveiligd informatienetwerk genaamd OZIS (Open Zorg Informatie Systeem). Aan de hand van deze gegevens wordt geverifieerd of de gevraagde medische voeding en de door uw patiënt gebruikte geneesmiddelen elkaar nadelig kunnen beïnvloeden in hun werking. Deze informatie kan cruciaal zijn voor patiënten met meerdere ziektebeelden waarbij sprake is van polyfarmacie. Met name ouderen gebruiken veel medicijnen met afzonderlijke werkingprofielen. In het geval dat er een interactie of contra-indicatie is, neemt DirectVoeding contact op met de betreffende diëtiste.

Compleet dossier voor apotheek en huisarts
Vervolgens registreert DirectVoeding in het dossier van de huisapotheek van de patiënt welke voeding in welke aantallen wordt geleverd bij de patiënt. Is het OZIS-systeem niet beschikbaar dan gebeurt dit handmatig. Op deze manier hebben de huisapotheek en de huisarts altijd het volledige overzicht van wat de patiënt krijgt voorgeschreven. Dit is nog meer van belang als de patiënt wordt opgenomen in het ziekenhuis en is per 1 januari 2011 zelfs verplicht gesteld door de inspectie.

Medicatiebewaking: 24/7
Een (tijdelijke) verandering in het voedingspatroon met verhoogde vitamine- en mineralengehalte kan invloed uitoefenen op de werking van sommige geneesmiddelen. Omdat het in geval van levering door facilitair bedrijven vaak voorkomt dat de apotheek van de patiënt niet op de hoogte is van de geleverde medische voeding, kan de oorzaak van het therapie-falen niet snel genoeg worden vastgesteld. Dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

Het systeem waarmee DirectVoeding werkt, zorgt ervoor dat uw patiënten 24/7 worden bewaakt op interacties en contra-indicaties. Tevens worden de dossiers automatisch aangevuld zodat de huisarts en de huisapotheek van uw patiënt geen overzicht verliezen. U hoeft voor deze service niets te doen: dit gebeurt automatisch.

Hieronder ziet u een schematische weergave van het OZIS-netwerk, waarbij de centrale computer als DirectVoeding fungeert. Geen enkele leverancier van medische voeding maakt gebruik van een koppeling van deze systemen.